Nők számaránya a közúti baleseti sérültek között 

2.táblázat

Közúti baleseti sérültek száma (fő)

ORSZÁGOSAN ÖSSZESEN BUDAPESTEN
2001. év 2010. év 2019. év 2001. év 2010.év 2019. év
Férfiak 16195 12898 13091 2878 2264 2635
Nők 9193 8748 9105 1979 1522 1900
Összesen 25388 21657 22198 4857 3789 4539
Férfiak % 64% 60% 59% 59% 60% 58%
Nők % 36% 40% 41% 41% 40% 42%