fbpx

Következő tantermi KRESZ tanfolyam: 06. 15. BEIRATKOZÁS: 06.11.-ig! Online kresz tanfolyam folyamatosan.
25.000 Ft Állami Támogatás! Diákoknak 20 éves korig és Gyes-en, Gyed-en lévő kismamáknak.

B+E kategóriás jogosítvány árak 2022 – Autó jogosítvány Budapest

B+E KATEGÓRIA

N

Nincsenek rejtett költségek

N

Jogosítvány szerzés villámgyorsan

N

Minden egy helyen elmélet, gyakorlat, vizsga

N

Folyamatosan bővülő, karbantartott, változatos motor- és autópark

Jelentkezz még ma

B+E kategóriás jogosítvány Mit vezethetek vele?

„B” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvényt, ahol a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege meghaladja a 3500 kg-ot.

 LUDMAN FIVÉREK BT. SPURI-SULI AUTÓS ÉS MOTOROS ISKOLA

Cégb. Bejegysz: Cg.01-06-511534, Felnőttképzési tevékenység nyilvántartási száma: B/2020/008136

B+E kategória tájékoztató és sorszáma: 2022/02BE

A képzőszerv ügyfélszolgálati irodája:

DUNA PLAZA (1138 Bp. Váci út 178., Bejárat: Paduc köz.)

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 9:00-12:30-ig és 13:30-19:00-ig

Elérhetőségek: Tel: 061/412-1115, 0620/334-0839, www.spuri-suli.hu, e-mail:spuri.suli@gmail.com

Iskolavezető: Keléné Szabadffy Krisztina

Képzés helyszínei: elmélet: DUNA PLAZA (1138 Bp. Váci út 178.), gyakorlat: XIII, Duna Plaza parkoló (az iskola saját tan- és vizsgapályája)

A tanfolyam kezdés feltételei: az előírt korhatár 18 év, érvényes magyar vezetői engedély B kategória, ami nem minősül kezdő vezetői engedélynek, érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya v. min. 185 napos tartózkodási engedély, pontosan kitöltött jelentkezési lap. Az igazolványok érvényességi idejét a jelölt köteles saját maga figyelemmel kísérni.

A vizsgára bocsátás feltétele: Elméleti vizsga: (ami áll közlekedési alapismeretek számítógépes vizsgából, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsgából és munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsgából) 18 éves kor előtt legfeljebb 3 hónap, érvényes magyar vezetői engedély B kategória, ami nem minősül kezdő vezetői engedélynek, az elméleti tanfolyamon való részvétel e-learning képzésben. A vizsgára bocsátás csak ezután lehetséges, melyet az iskola intéz. A vizsga helyszíne: XI. ker. Bp. Petzvál József u. 39. vagy XIV. ker. Komócsy u. 17-19. A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól-kérésére-az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre. Elméleti vizsgára vinni kell: érvényes vezetői engedély, érvényes személyazonosító igazolványt vagy útlevelet, lakcímkártyát, és egy eredeti iskola bizonyítványt (ami, min. 8. általános, de más magasabb végzettség is megfelelő!) A tanuló az elméleti tanfolyam első napjától számított 9 hónapon belül köteles elméleti vizsgára jelentkeznie és az elméleti tanfolyam első napjától számított 1 éven belül sikeres elméleti vizsgát tennie. Ennek elmaradása estén a tanulónak kötelező a tanfolyamot megismételnie és csak ezután küldhető újabb elméleti vizsgára.

Gyakorlati vizsga: 18 éves kor, 17 órán (Egy oktatási óra időtartama: 50 perc, Rutin vizsgáig: 6 óra, Rutin vizsga: 15 perc, Bü. Vizsga: 15 perc, Forgalmi vezetés: 4 óra, Országúti vezetés: 4 óra, Hegyvidéki vezetés: 2 óra, Gyakorlati vizsga: 50 perc) való részvétel és 192 km teljesítése a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet alapján. A minimálisan előírt órákról való hiányzást kötelezően pótolni kell, vizsgázni csak ezután lehet. A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül a tanulónak sikeres forgalmi vizsgát kell tennie, ennek elmulasztása estén a teljes képzés elévül.

Sikeres forgalmi vizsga után: 3 munkanappal váltható ki a vezetői engedély okmányirodában, ehhez szükséges okmányok: személyi okmányok, orvosi alkalmassági eredeti példánya és a közúti elsősegélynyújtó-vizsga vizsgaigazolása (vagy vezetői engedély). A képzés felügyeletét a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont látja el. Címe: 1119. Bp. Petzvál József u. 39. Tel: 371-3030.

TANDÍJ:

Elméleti oktatás:       e-learning formában                          48.000 Ft.

Gyakorlati oktatás: (kötelezően előírt órák vizsgaórákkal. A gyakorlati vizsgák ideje díjfizetés szempontjából tanórának számít.)

16+2 x 6.500Ft.= 117.000 Ft

További oktatási órák:                                         6.500Ft. (/óra)

Vizsgacsomag:

közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga: 4.600 Ft

szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga: 4.600 Ft

munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga: 4.600 Ft

biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga: 4.400 Ft

rutin gyakorlati vizsga: 3.500 Ft

forgalmi gyakorlati vizsga: 11.000 Ft

Gyakorlati vizsgák regisztrációs díja összesen: 6.300Ft

Alap tanfolyam költsége összesen:                   204.000 Ft.

 

TANDÍJ FIZETÉSE: Szerződés aláírásakor egy összegben vagy kamatmentes részletre. Részletfizetés esetén:

I.

48.000Ft.

(elméleti tanfolyam díja) Beiratkozáskor

II.

39.000Ft.

(vizsgacsomag) elméleti tanfolyam elvégzése után

III.

117.000Ft.

sikeres elméleti vizsga után, oktatónál fizetendő

 

A jogosítvány megszerzéséhez közúti elsősegély-nyújtó vizsgát is kell tenni. Tanfolyamot iskolánk szervez. Felmentés a vizsga alól: aki egészségügyi szakvégzetséggel rendelkezik, segédmotor-kerékpár vezetői igazolványt vagy vezetői engedélyt szerzett 1984. után vagy 1993. január 1. után vizsgát tett a vöröskeresztnél. A vezetéshez: A tanulónak lehetősége van megválasztani a vezetésre alkalmas napot és napszakot, az oktató autót kiválasztani, gyakorlati oktatót váltani. A gyakorlati oktatónak a vezetésre irányuló utasításait a legjobb tudása szerint köteles betartani. A gyakorlati oktatásnál alkalmanként 2-szer 50 perc (45 perc vezetés, 5 perc értékelés) vezetésre van lehetőség, az oktatóval előre megbeszélt időpontban. Ennek módosítására az oktatónál 2 munkanappal előtte telefonon (nem sms-ben) vagy személyesen van lehetőség. Amennyiben a tanuló nem jelenik meg a tanórán vagy nem mondja le időben a vezetési órát, a vezetési kartonjára „nem jelent meg” bejegyzés kerül, és a tandíjat felszámítjuk. Mindkét fél részéről 20 perc várakozás kötelező (pl: közlekedési dugó, stb.). Tanuló áthelyezési igényét személyesen jelezheti az Autósiskola felé, a képzési igazolást a Tanuló személyesen átveheti 3 munkanap elteltével.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:Személyes adataid védelme a Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt. elsődleges és legfontosabb feladata. Elismerjük, hogy személyes adataid felett te rendelkezel, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk. A megadott adataidat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és azokat harmadik félnek nem adjuk ki.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Általános rendelkezések és elérhetőségek: A jelen adatkezelési tájékoztató azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket rólad a Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt. gyűjt és kezel. Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt. címe: 1138. Bp. Váci út 178. Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt.-t nyilvántartja: a Fővárosi Cégbírósága a Cg. 01-06-511534 cégjegyzékszámon. Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt. adószáma: 28650474-2-43. Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük lépj kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a 06-1-412-1115-ös telefonszámon.

A Tájékoztató frissítése és elérhetősége: Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt. fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a www.spuri-suli.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesd a változásokat.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabály: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok: A beiratkozás, szerződéskötés és ügykezelés során veled kapcsolatos adatokat kérünk Tőled annak érdekében, hogy szerződő félként szerződést köthessünk Veled, valamint iskolánk eleget tudjon tenni a 24/2005. (IV. 21.) „GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól” szóló jogszabály rendelkezéseinek. A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbiakban kerül bemutatásra:

Az adatkezelés megnevezése és célja: Szerződéskötés, ügykezelés, képzőszervre vonatkozó jogszabályoknak történő megfelelés Az adatkezelés jogalapjai: GPDR 6. cikk (1) b) – az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges GPDR 6. cikk (1) c) – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

A kezelt adatok köre: teljes név, születési név, születési dátum, anyja neve, e-mail cím, lakcím, telefonszám, személyi igazolvány szám, orvosi alkalmassági érvényessége, meglévő vezető engedélyen szereplő adatok (ha van).

Az adatkezelés időtartama: Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, a képzési jogszabályokban leírtaknak megfelelően, ennek hiányában az adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a számlázáshoz szükséges adatokat az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az utolsó befizetéstől számított 8 év múlva töröljük.

Adakezelésre jogosult személyek: A Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt irodájában, munkaviszonyban tevékenykedő személyek: Hlavács Márta, Keléné Szabadffy Krisztina, Hegedűsné Kele Daniella, Ludman Lajos.

Adatfeldolgozásra jogosultak: Innovációs és Technológiai Minisztérium – Nemzeti Közlekedési Hatóság, Kormányhivatal, mint vizsgáztatási hatóság, E-educatio Kft., mint az e-learninges tananyag szolgáltatója valamint a gyakorlati felkészítést végző szakoktatók. A fent megnevezett adatfeldolgozók a beiratkozásnál megadott valamennyi adathoz hozzáférnek.

Adatkezelésért felelős személy: Ludman Lajos, tel.szám: 30/944-7622

Adatbiztonsági intézkedések: Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését. A GDPR 21. cikkében meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a GDPR VIII. fejezetében meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR 16-21. cikkei tartalmazzák.

Spuri Suli Autósiskola Budapest

Jelentkezz még ma!

A KATEGÓRIA | A1 KATEGÓRIA | A2 KATEGÓRIA
AM KATEGÓRIA | A1/B KATEGÓRIA | B KATEGÓRIA | BATK KATEGÓRIA

 

JELENTKEZEMTovább a kapcsolatokhoz

2024.05.31.-én

szabadság miatt

nincs ügyfélfogadás!