fbpx

Következő tantermi KRESZ tanfolyam: 07. 13. BEIRATKOZÁS: 07.09.-ig! Online kresz tanfolyam folyamatosan.
25.000 Ft Állami Támogatás! Diákoknak 20 éves korig és Gyes-en, Gyed-en lévő kismamáknak.

Ezen az oldalon található árak 2022.01.28-ig voltak érvényesek.

Aktuális áraink és tájékoztatókért katt ide:

https://www.spuri-suli.hu/autosiskola-budapest-arak-2022-motorosiskola-budapest-legjobb-autosiskola/https://www.spuri-suli.hu/jogositvany-arak-2021-autosiskola-budapest/

#Autósiskola Budapest #Motorosiskola Budapest

A1/B KATEGÓRIA

N

Nincsenek rejtett költségek

N

Jogosítvány szerzés villámgyorsan

N

Minden egy helyen elmélet, gyakorlat, vizsga

N

Folyamatosan bővülő, karbantartott, változatos motor- és autópark

Jelentkezz még ma

LUDMAN FIVÉREK BT. SPURI-SULI AUTÓS ÉS MOTOROS ISKOLA

Cégb. Bejegysz: Cg.01-06-511534, Felnőttképzési tevékenység nyilvántartási száma: B/2020/008136

A1B kategória tájékoztató és sorszáma: 2021/01A1B

A képzőszerv ügyfélszolgálati irodája:

DUNA PLAZA (1138 Bp. Váci út 178., Bejárat: Paduc köz.)

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 9:00-12:30-ig és 13:30-19:00-ig

Elérhetőségek: Tel: 061/412-1115, 0620/334-0839, www.spuri-suli.hu, e-mail:spuri.suli@gmail.com

Iskolavezető: Keléné Szabadffy Krisztina

Képzés helyszínei: elmélet: DUNA PLAZA (1138 Bp. Váci út 178.), gyakorlat: XIII, Duna Plaza parkoló (az iskola saját tan- és vizsgapályája)

A tanfolyam kezdés feltételei: az előírt korhatár (17 év), érvényes magyar vezetői engedély „B” kategóriára, érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya v. min. 185 napos tartózkodási engedély, pontosan kitöltött jelentkezési lap. Az igazolványok érvényességi idejét a jelölt köteles saját maga figyelemmel kísérni.

A vizsgára bocsátás feltétele:

Elméleti vizsga: 17 éves kor, E-learning tanfolyam elvégzése, érvényes magyar vezetői engedély „B” kategóriára. A vizsgára bocsátás csak ezután lehetséges, melyet az iskola intéz. A vizsga helyszíne: 1119. Bp. Petzvál József u. 39. (számítógépes vizsga) vagy XIV. ker. Komócsy u. 17-19. (szóbeli vizsga). A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól-kérésére-az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre. A tanuló az elméleti tanfolyam első napjától számított 9 hónapon belül köteles elméleti vizsgára jelentkeznie és az elméleti tanfolyam első napjától 1 éven belül sikeres elméleti vizsgát tennie. Ennek elmaradása estén a tanulónak kötelező a tanfolyamot megismételnie és csak ezután küldhető újabb elméleti vizsgára. Elméleti vizsgára vinni kell: érvényes személyazonosító igazolványt vagy útlevelet, lakcímkártyát, érvényes vezetői engedély, és egy eredeti iskola bizonyítványt (ami, min. 8. általános, de más magasabb végzettség is megfelelő!)

Forgalmi vizsgánál: a kötelezően előírt 3 vezetési órán (minimum 2 óra városi, 1 óra: vizsgaóra) való részvétel és 30 km teljesítése (24/2005.(IV.21.) GKM). A minimálisan előírt órákról való hiányzást kötelezően pótolni kell, vizsgázni csak ezután lehet. A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül a tanulónak sikeres forgalmi vizsgát kell tennie, ennek elmulasztása estén a teljes képzés elévül.

Sikeres forgalmi vizsga után: 3 munkanappal váltható ki a vezetői engedély okmányirodában, ehhez szükséges okmányok: személyi okmányok, orvosi alkalmassági eredeti példánya vagy magyar vezetői engedély, és a közúti elsősegélynyújtó-vizsga vizsgaigazolása (vagy vezetői engedély). A képzés felügyeletét a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont látja el. Címe: 1119. Bp. Petzvál József u. 39. Tel: 371-3030.

 

TANDÍJ:

Elméleti oktatás:         e-learning-s képzésben                25.000Ft.

Gyakorlati oktatás: (kötelezően előírt órák) 2 x 5.000Ft.= 10.000Ft.

                  helyett most akciósan             2 x 4.000Ft.= 8.000Ft.*

Vizsgaóra:                                                  1 x 4.000Ft.= 4.000Ft.

További oktatási órák:                                     5.000Ft.(/óra)

Hétvégi és ünnepnapi vezetés:                        + 750Ft. (/óra)

Vizsgacsomag tartalma:                                       elmélet: 4.600Ft.

                                                                         forgalmi: 11.000Ft.

                            Gyakorlati vizsgaregisztrációs díj összesen: 2.500Ft.

 

ALAP TANFOLYAM KÖLTSÉGE ÖSSZESEN: 57.100Ft. helyett most akciósan 55.100Ft.

*A kedvezményes ár csak arra vonatkozik, aki iskolánknál kezdi meg a tanfolyamot és az iskolánál fejezi be, tehát sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát tesz. Ellenkező esetben a különbözet visszafizetendő.

 

TANDÍJ FIZETÉSE: Szerződés aláírásakor egy összegben vagy kamatmentes részletre.

Részletfizetés esetén:

I.

25.000Ft.

Beiratkozáskor

II

18.000Ft.

Vizsgacsomag

II.

12.000Ft.

Sikeres elméleti vizsga után.

 

Gyakorlati oktatás: 125 cm3-s motorkerékpárokon történik. A motorkerékpárt az iskola biztosítja. Bukósisakot és egyéb kötelezően előírt felszerelések: protektoros- hosszúnadrág, -dzseki, -kesztyű, magas szárú cipő vagy csizma az iskola mérettől függően tud korlátozott mennyiségben biztosítani. A gyakorlati oktatásnál alkalmanként 2-szer 50 perc (45 perc vezetés, 5 perc értékelés) vezetésre van lehetőség az oktatóval előre megbeszélt időpontban. Időpont módosításra az oktatónál 2 munkanappal előtte telefonon (nem sms-ben) vagy személyesen van lehetőség. Amennyiben a tanuló nem jelenik meg a tanórán vagy nem mondja le időben a vezetési órát, a vezetési kartonjára „nem jelent meg” bejegyzés kerül, és a tandíjat felszámítjuk. A motorozás csoportosan történik. A gyakorlati oktatás során a tanulónak lehetősége van az oktató autóban végig követnie a vizsgaútvonalakat, másik tanuló vezetés technikáját. Ha erre nincs igény azt előre kell jelezni. A gyakorlati oktatónak a vezetésre irányuló utasításait a legjobb tudása szerint köteles betartani. Tanuló a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a gyakorlati képzésen és a vizsgán saját felelősségére használja az oktató járművet és vezetésre alkalmas állapotban jelenik meg. Baleset esetén az iskolával szemben sem erkölcsi, jogi, anyagi követeléssel nem léphet fel.

A jogosítvány megszerzéséhez közúti elsősegély-nyújtó vizsgát is kell tenni. Tanfolyamot iskolánk szervez. Felmentés a vizsga alól: aki egészségügyi szakvégzetséggel rendelkezik, segédmotor-kerékpár vezetői igazolványt vagy vezetői engedélyt szerzett 1984. után vagy 1993. január 1. után vizsgát tett a vöröskeresztnél.

A Tanuló áthelyezési igényét személyesen jelezheti az Autósiskola felé, a képzési igazolást a Tanuló személyesen átveheti 3 munkanap elteltével.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ:

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:Személyes adataid védelme a Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt. elsődleges és legfontosabb feladata. Elismerjük, hogy személyes adataid felett te rendelkezel, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk. A megadott adataidat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és azokat harmadik félnek nem adjuk ki. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Általános rendelkezések és elérhetőségek: A jelen adatkezelési tájékoztató azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket rólad a Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt. gyűjt és kezel. Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt. címe: 1138. Bp. Váci út 178. Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt.-t nyilvántartja: a Fővárosi Cégbírósága a Cg. 01-06-511534 cégjegyzékszámon. Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt. adószáma: 28650474-2-43. Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük lépj kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a 06-1-412-1115-ös telefonszámon.

A Tájékoztató frissítése és elérhetősége: Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt. fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a www.spuri-suli.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesd a változásokat.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabály: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok: A beiratkozás, szerződéskötés és ügykezelés során veled kapcsolatos adatokat kérünk Tőled annak érdekében, hogy szerződő félként szerződést köthessünk Veled, valamint iskolánk eleget tudjon tenni a 24/2005. (IV. 21.) „GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól” szóló jogszabály rendelkezéseinek. A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbiakban kerül bemutatásra: Az adatkezelés megnevezése és célja: Szerződéskötés, ügykezelés, képzőszervre vonatkozó jogszabályoknak történő megfelelés Az adatkezelés jogalapjai: GPDR 6. cikk (1) b) – az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges GPDR 6. cikk (1) c) – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A kezelt adatok köre: teljes név, születési név, születési dátum, anyja neve, e-mail cím, lakcím, telefonszám, személyi igazolvány szám, orvosi alkalmassági érvényessége, meglévő vezető engedélyen szereplő adatok (ha van). Az adatkezelés időtartama: Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, a képzési jogszabályokban leírtaknak megfelelően, ennek hiányában az adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a számlázáshoz szükséges adatokat az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az utolsó befizetéstől számított 8 év múlva töröljük. Adakezelésre jogosult személyek: A Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt irodájában, munkaviszonyban tevékenykedő személyek: Hlavács Márta, Keléné Szabadffy Krisztina, Hegedűsné Kele Daniella, valamint az iskolavezető: Ludman Lajos. Adatfeldolgozásra jogosultak: Innovációs és Technológiai Minisztérium – Nemzeti Közlekedési Hatóság, Kormányhivatal, mint vizsgáztatási hatóság, E-educatio Kft., mint az e-learninges tananyag szolgáltatója valamint a gyakorlati felkészítést végző szakoktatók. A fent megnevezett adatfeldolgozók a beiratkozásnál megadott valamennyi adathoz hozzáférnek. Adatkezelésért felelős személy: Ludman Lajos, mint a Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt. ügyvezetője, tel.szám: 30/944-7622 Adatbiztonsági intézkedések: Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését. A GDPR 21. cikkében meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a GDPR VIII. fejezetében meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR 16-21. cikkei tartalmazzák.

A Tájékoztató megismerése és elfogadása: Aláírásommal igazolom, hogy jelen Tájékoztató egy példányát átvettem, tartalmát megismertem, az abban foglaltakkal egyetértek.

Jelentkezz még ma!

A KATEGÓRIA | A1 KATEGÓRIA | A2 KATEGÓRIA
AM KATEGÓRIA | A1/B KATEGÓRIA | B KATEGÓRIA | BATK KATEGÓRIA

 

Tovább a tanfolyamokhozTovább a kapcsolatokhoz