fbpx

Következő tantermi KRESZ tanfolyam: 07. 13. BEIRATKOZÁS: 07.09.-ig! Online kresz tanfolyam folyamatosan.
25.000 Ft Állami Támogatás! Diákoknak 20 éves korig és Gyes-en, Gyed-en lévő kismamáknak.

Ezen az oldalon található árak 2022.01.28-ig voltak érvényesek.

Aktuális áraink és tájékoztatókért katt ide:

https://www.spuri-suli.hu/autosiskola-budapest-arak-2022-motorosiskola-budapest-legjobb-autosiskola/https://www.spuri-suli.hu/jogositvany-arak-2021-autosiskola-budapest/

#Autósiskola Budapest #Motorosiskola Budapest

Átjelentkezés

N

Nincsenek rejtett költségek

N

Jogosítvány szerzés villámgyorsan

N

Minden egy helyen elmélet, gyakorlat, vizsga

N

Folyamatosan bővülő, karbantartott, változatos motor- és autópark

Jelentkezz még ma

LUDMAN FIVÉREK BT. SPURI-SULI AUTÓS ÉS MOTOROS ISKOLA

Cégb. Bejegysz: Cg.01-06-511534, Felnőttképzési tevékenység nyilvántartási száma: B/2020/008136

B kategória tájékoztató és sorszáma: 2021/01Batk

A képzőszerv ügyfélszolgálati irodája:

DUNA PLAZA (1138 Bp. Váci út 178., Bejárat: Paduc köz.)

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 9:00-12:30-ig és 13:30-19:00-ig

Elérhetőségek: Tel: 061/412-1115, 0620/334-0839, www.spuri-suli.hu, e-mail:spuri.suli@gmail.com

Iskolavezető: Keléné Szabadffy Krisztina

Képzés helyszínei: elmélet: DUNA PLAZA (1138 Bp. Váci út 178.), gyakorlat: XIII, Duna Plaza parkoló (az iskola saját tan- és vizsgapályája)

A tanfolyam kezdés feltételei: KÉPZÉSI IGAZOLÁS az előző iskolától, az előírt korhatár (16,5 év), érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya v. min. 185 napos tartózkodási engedély, és ha rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, pontosan kitöltött jelentkezési lap. Az igazolványok érvényességi idejét a jelölt köteles saját maga figyelemmel kísérni.

A vizsgára bocsátás feltétele: Elméleti vizsga: 17 éves kor előtt legfeljebb 3 hónap, I. csoportú orvosi alkalmassági (a tanfolyam ideje alatt az iskola orvosánál is elvégezhető), az elméleti tanfolyamon való részvétel e-learning képzésben vagy tantermi képzésben (témakörei: közlekedési ismeretek-16 óra, járművezetés elmélete-8 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek-4 óra). A tanórák 45 percesek. A tanfolyamon való részvétel kötelező, a hiányzást pótolni kell, ez térítésmentesen megtehető a következő tanfolyam azonos témakörénél. A vizsgára bocsátás csak ezután lehetséges, melyet az iskola intéz. A vizsga helyszíne: XI. ker. Bp. Petzvál József u. 39. vagy XIV. ker. Komócsy u. 17-19. A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól-kérésére-az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre. Elméleti vizsgára vinni kell: érvényes személyazonosító igazolványt vagy útlevelet, lakcímkártyát, és egy eredeti iskola bizonyítványt (ami, min. 8. általános, de más magasabb végzettség is megfelelő!) A tanuló az elméleti tanfolyam első napjától számított 9 hónapon belül köteles elméleti vizsgára jelentkeznie és az elméleti tanfolyam első napjától számított 1 éven belül sikeres elméleti vizsgát tennie. Ennek elmaradása estén a tanulónak kötelező a tanfolyamot megismételnie és csak ezután küldhető újabb elméleti vizsgára. Forgalmi vizsga: 17 éves kor, a kötelezően előírt 30 vezetési órán (minimum 9 óra alapoktatás, 14 óra városi vezetés, 4 óra országúti, 2 óra éjszakai, 1 óra: vizsgaóra) való részvétel és 580 km teljesítése a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet alapján. A minimálisan előírt órákról való hiányzást kötelezően pótolni kell, vizsgázni csak ezután lehet. A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül a tanulónak sikeres forgalmi vizsgát kell tennie, ennek elmulasztása estén a teljes képzés elévül.

Sikeres forgalmi vizsga után: 3 munkanappal váltható ki a vezetői engedély okmányirodában, ehhez szükséges okmányok: személyi okmányok, orvosi alkalmassági eredeti példánya és a közúti elsősegélynyújtó-vizsga vizsgaigazolása (vagy vezetői engedély). A képzés felügyeletét a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont látja el. Címe: 1119. Bp. Petzvál József u. 39. Tel: 371-3030.

TANDÍJ:

Regisztrációs díj:                                                                                    22.000 Ft.

Elméleti oktatás: tantermi vagy e-learning-s képzésben                        39.000Ft.

                                         e-learning pótóra (10óra/30nap): 5.000 Ft.

Gyakorlati oktatás: kötelezően előírt óraszám:                             5.700 Ft. (/óra)

További gyakorlati oktatási órák:                                                 6.700 Ft. (/óra)

Hétvégi, ünnepnapi és 18 óra utáni vezetés:                                 +750 Ft. (/óra)

Vizsga csomag tartalma:

–            elméleti vizsga díja:                                                                      4.600 Ft.

–            gyakorlati vizsga díja:                                                                11.000 Ft.

–            vizsga regisztráció:                                                                       2.500 Ft.

 

EGYÉB KÖLTSÉGEK:

Elsősegély tanfolyam: 9.000 Ft. és vizsgadíja 8.200 Ft Orvosi alkalmassági: 7.200 Ft

 

 

TANDÍJ FIZETÉSE: Szerződés aláírásakor egy összegben vagy kamatmentes részletre:

I.

(regisztrációs díjak) Beiratkozáskor

22.000 Ft.

II.

(10 gyakorlati óra) 1. vezetési óra megkezdésekor fizetendő a gyakorlati oktatónál.

57.000 Ft.

III.

(10 gyakorlati óra) 11. vezetési óra megkezdése előtt fizetendő a gyakorlati oktatónál.

57.000 Ft.

IV.

(10 gyakorlati óra) 21. vezetési óra megkezdése előtt fizetendő a gyakorlati oktatónál.

57.000 Ft.

V.

(forgalmi vizsgadíj és regisztrációja) forgalmi vizsga kiírásakor.

13.500 Ft.

 

A jogosítvány megszerzéséhez közúti elsősegély-nyújtó vizsgát is kell tenni. Tanfolyamot iskolánk szervez. Felmentés a vizsga alól: aki egészségügyi szakvégzetséggel rendelkezik, segédmotor-kerékpár vezetői igazolványt vagy vezetői engedélyt szerzett 1984. után vagy 1993. január 1. után vizsgát tett a vöröskeresztnél. A vezetéshez: fiatal autóparkkal rendelkezünk, manuális és automata váltós, diesel és benzines autók választhatóak. A tanulónak lehetősége van megválasztani a vezetésre alkalmas napot és napszakot, az oktató autót kiválasztani, gyakorlati oktatót váltani. A gyakorlati oktatónak a vezetésre irányuló utasításait a legjobb tudása szerint köteles betartani. A gyakorlati oktatásnál alkalmanként 2-szer 50 perc (45 perc vezetés, 5 perc értékelés) vezetésre van lehetőség, az oktatóval előre megbeszélt időpontban. Ennek módosítására az oktatónál 2 munkanappal előtte telefonon (nem sms-ben) vagy személyesen van lehetőség. Amennyiben a tanuló nem jelenik meg a tanórán vagy nem mondja le időben a vezetési órát, a vezetési kartonjára „nem jelent meg” bejegyzés kerül, és a tandíjat felszámítjuk. Mindkét fél részéről 20 perc várakozás kötelező (pl: közlekedési dugó, stb.). Tanuló áthelyezési igényét személyesen jelezheti az Autósiskola felé, a képzési igazolást a Tanuló személyesen átveheti 3 munkanap elteltével.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:Személyes adataid védelme a Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt. elsődleges és legfontosabb feladata. Elismerjük, hogy személyes adataid felett te rendelkezel, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk. A megadott adataidat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és azokat harmadik félnek nem adjuk ki.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Általános rendelkezések és elérhetőségek: A jelen adatkezelési tájékoztató azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket rólad a Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt. gyűjt és kezel. Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt. címe: 1138. Bp. Váci út 178. Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt.-t nyilvántartja: a Fővárosi Cégbírósága a Cg. 01-06-511534 cégjegyzékszámon. Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt. adószáma: 28650474-2-43. Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük lépj kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a 06-1-412-1115-ös telefonszámon.

A Tájékoztató frissítése és elérhetősége: Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt. fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a www.spuri-suli.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesd a változásokat.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabály: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok: A beiratkozás, szerződéskötés és ügykezelés során veled kapcsolatos adatokat kérünk Tőled annak érdekében, hogy szerződő félként szerződést köthessünk Veled, valamint iskolánk eleget tudjon tenni a 24/2005. (IV. 21.) „GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól” szóló jogszabály rendelkezéseinek. A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbiakban kerül bemutatásra:

Az adatkezelés megnevezése és célja: Szerződéskötés, ügykezelés, képzőszervre vonatkozó jogszabályoknak történő megfelelés Az adatkezelés jogalapjai: GPDR 6. cikk (1) b) – az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges GPDR 6. cikk (1) c) – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

A kezelt adatok köre: teljes név, születési név, születési dátum, anyja neve, e-mail cím, lakcím, telefonszám, személyi igazolvány szám, orvosi alkalmassági érvényessége, meglévő vezető engedélyen szereplő adatok (ha van).

Az adatkezelés időtartama: Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, a képzési jogszabályokban leírtaknak megfelelően, ennek hiányában az adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a számlázáshoz szükséges adatokat az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az utolsó befizetéstől számított 8 év múlva töröljük.

Adakezelésre jogosult személyek: A Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt irodájában, munkaviszonyban tevékenykedő személyek: Hlavács Márta, Keléné Szabadffy Krisztina, Hegedűsné Kele Daniella, valamint az iskolavezető: Ludman Lajos.

Adatfeldolgozásra jogosultak: Innovációs és Technológiai Minisztérium – Nemzeti Közlekedési Hatóság, Kormányhivatal, mint vizsgáztatási hatóság, E-educatio Kft., mint az e-learninges tananyag szolgáltatója valamint a gyakorlati felkészítést végző szakoktatók. A fent megnevezett adatfeldolgozók a beiratkozásnál megadott valamennyi adathoz hozzáférnek.

Adatkezelésért felelős személy: Ludman Lajos, mint a Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt. ügyvezetője, tel.szám: 30/944-7622

Adatbiztonsági intézkedések: Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését. A GDPR 21. cikkében meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a GDPR VIII. fejezetében meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR 16-21. cikkei tartalmazzák.

Jelentkezz még ma!

A KATEGÓRIA | A1 KATEGÓRIA | A2 KATEGÓRIA
AM KATEGÓRIA | A1/B KATEGÓRIA | B KATEGÓRIA | BATK KATEGÓRIA

 

Tovább a tanfolyamokhozTovább a kapcsolatokhoz