fbpx

Következő tantermi KRESZ tanfolyam: 07. 13. BEIRATKOZÁS: 07.09.-ig! Online kresz tanfolyam folyamatosan.
25.000 Ft Állami Támogatás! Diákoknak 20 éves korig és Gyes-en, Gyed-en lévő kismamáknak.

AM kategória Budapest -Motoros jogosítvány árak 2022 – Motor jogosítvány Budapest

AM KATEGÓRIA

N

Nincsenek rejtett költségek

N

Jogosítvány szerzés villámgyorsan

N

Minden egy helyen elmélet, gyakorlat, vizsga

N

Folyamatosan bővülő, karbantartott, változatos motor- és autópark

Jelentkezz még ma

LUDMAN FIVÉREK BT. SPURI-SULI AUTÓS ÉS MOTOROS ISKOLA

Cégb. Bejegysz: Cg.01-06-511534, Felnőttképzési tevékenység nyilvántartási száma: B/2020/008136

AM kategória tájékoztató és sorszáma: 2022/02AM

A képzőszerv ügyfélszolgálati irodája:

DUNA PLAZA (1138 Bp. Váci út 178., Bejárat: Paduc köz.)

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 9:00-12:30-ig és 13:30-19:00-ig

Elérhetőségek: Tel: 061/412-1115, 0620/334-0839, www.spuri-suli.hu,
e-mail:spuri.suli@gmail.com

Iskolavezető: Keléné Szabadffy Krisztina

Képzés helyszínei: elmélet: DUNA PLAZA (1138 Bp. Váci út 178.), gyakorlat: XIII, Duna Plaza parkoló (az iskola saját tan- és vizsgapályája)

A tanfolyam kezdés feltételei: az előírt korhatár (13,5 év), érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya v. min. 185 napos tartózkodási engedély, és ha rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, pontosan kitöltött jelentkezési lap. Az igazolványok érvényességi idejét a jelölt köteles saját maga figyelemmel kísérni.

A vizsgára bocsátás feltétele:

Elméleti vizsga: 14 éves kor előtt legfeljebb 3 hónap, az elméleti tanfolyamon való részvétel (témakörei: közlekedési ismeretek-12 óra, járművezetés elmélete-4 óra). A tanórák 45 percesek. A tanfolyamon való részvétel kötelező, a hiányzást pótolni kell, ez térítésmentesen megtehető a következő tanfolyam azonos témakörénél. A vizsgára bocsátás csak ezután lehetséges, melyet az iskola intéz. A vizsga helyszíne: 1119. Bp. Petzvál József u. 39. (számítógépes vizsga) vagy XIV. ker. Komócsy u. 17-19. (szóbeli vizsga). A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól-kérésére-az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre. A tanuló az elméleti tanfolyam első napjától számított 9 hónapon belül köteles elméleti vizsgára jelentkeznie és az elméleti tanfolyam első napjától 1 éven belül sikeres elméleti vizsgát tennie. Ennek elmaradása estén a tanulónak kötelező a tanfolyamot megismételnie és csak ezután küldhető újabb elméleti vizsgára. Elméleti vizsgára vinni kell: érvényes személyazonosító igazolványt vagy útlevelet, lakcímkártyát.

Járműkezelési vizsgánál: 14 éves kor előtt legfeljebb 3 hónap, a kötelezően előírt 4 alapoktatási órán (minimum 3,5 óra gyakorlati vezetés a tanpályán, 30 perc hibaelhárítás) való részvétel. A minimálisan előírt órákról való hiányzást kötelezően pótolni kell, vizsgázni csak ezután lehet.

Forgalmi vizsgánál: 14 éves kor, a kötelezően előírt 7 vezetési órán (minimum 6 óra városi, 1 óra: vizsgaóra) való részvétel és 100 km teljesítése (24/2005.(IV.21.) GKM). A minimálisan előírt órákról való hiányzást kötelezően pótolni kell, vizsgázni csak ezután lehet. A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül a tanulónak sikeres forgalmi vizsgát kell tennie, ennek elmulasztása estén a teljes képzés elévül.

Sikeres forgalmi vizsga után: 3 munkanappal váltható ki a vezetői engedély okmányirodában, ehhez szükséges okmányok: személyi okmányok, a közúti elsősegélynyújtó-vizsga vizsgaigazolása. A képzés felügyeletét a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont látja el. Címe: 1119. Bp. Petzvál József u. 39. Tel: 371-3030.

TANDÍJ:

Elméleti oktatás:    tantermi vagy e-learning-s képzésben    30.000Ft.

Gyakorlati oktatás: (kötelezően előírt órák) 10 x 5.500Ft.= 55.000Ft.

Vizsgaórák:                                                     2 x 5.500Ft.= 11.000Ft.

További oktatási órák:                                            6.000Ft.(/óra)

Hétvégi és ünnepnapi vezetés:                              +1.000Ft. (/óra)

Vizsgacsomag tartalma:                                           elmélet: 4.600Ft.

                                                                       járműkezelési: 3.600Ft.

                                                                               forgalmi: 3.600Ft.

                   Gyakorlati vizsgák regisztrációs díja összesen: 5.200Ft.

 

ALAP TANFOLYAM KÖLTSÉGE ÖSSZESEN: 113.000Ft.

 

EGYÉB KÖLTSÉGEK:

Elsősegély tanfolyam: 9.000 Ft. és vizsgadíja 8.200 Ft

 

TANDÍJ FIZETÉSE: Szerződés aláírásakor egy összegben vagy kamatmentes részletre.

I.

30.000Ft.

Beiratkozáskor (Elméleti tanfolyamdíj)

II.

17.000Ft.

Befejezett elméleti tanfolyamot követően (Vizsgacsomag))

III.

27.500Ft.

Sikeres elméleti vizsga után.

IV.

38.500Ft.

Sikeres járműkezelési vizsga után, a forgalmi vezetés megkezdése előtt.

 

 

 

A jogosítvány megszerzéséhez közúti elsősegély-nyújtó vizsgát is kell tenni. Tanfolyamot iskolánk szervez. Felmentés a vizsga alól: aki egészségügyi szakvégzetséggel rendelkezik, segédmotor-kerékpár vezetői igazolványt vagy vezetői engedélyt szerzett 1984. után vagy 1993. január 1. után vizsgát tett a vöröskeresztnél. Gyakorlati oktatás: 50 cm3-s motorkerékpárokon történik. A motorkerékpárt az iskola biztosítja. Bukósisakot és egyéb kötelezően előírt felszerelések: protektoros- hosszúnadrág, -dzseki, -kesztyű, magas szárú cipő vagy csizma az iskola mérettől függően tud korlátozott mennyiségben biztosítani. A gyakorlati oktatásnál alkalmanként 2-szer 50 perc (45 perc vezetés, 5 perc értékelés) vezetésre van lehetőség az oktatóval előre megbeszélt időpontban. Időpont módosításra az oktatónál 2 munkanappal előtte telefonon (nem sms-ben) vagy személyesen van lehetőség. Amennyiben a tanuló nem jelenik meg a tanórán vagy nem mondja le időben a vezetési órát, a vezetési kartonjára „nem jelent meg” bejegyzés kerül, és a tandíjat felszámítjuk. A motorozás csoportosan történik. A gyakorlati oktatás során a tanulónak lehetősége van az oktató autóban végig követnie a vizsgaútvonalakat, másik tanuló vezetés technikáját. Ha erre nincs igény azt előre kell jelezni. A gyakorlati oktatónak a vezetésre irányuló utasításait a legjobb tudása szerint köteles betartani. Tanuló a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a gyakorlati képzésen és a vizsgán saját felelősségére használja az oktató járművet és vezetésre alkalmas állapotban jelenik meg. Baleset esetén az iskolával szemben sem erkölcsi, jogi, anyagi követeléssel nem léphet fel. A Tanuló áthelyezési igényét személyesen jelezheti az Autósiskola felé, a képzési igazolást a Tanuló személyesen átveheti 3 munkanap elteltével.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ:

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:Személyes adataid védelme a Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt. elsődleges és legfontosabb feladata. Elismerjük, hogy személyes adataid felett te rendelkezel, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk. A megadott adataidat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és azokat harmadik félnek nem adjuk ki. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Általános rendelkezések és elérhetőségek: A jelen adatkezelési tájékoztató azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket rólad a Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt. gyűjt és kezel. Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt. címe: 1138. Bp. Váci út 178. Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt.-t nyilvántartja: a Fővárosi Cégbírósága a Cg. 01-06-511534 cégjegyzékszámon. Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt. adószáma: 28650474-2-43. Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük lépj kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a 06-1-412-1115-ös telefonszámon.

A Tájékoztató frissítése és elérhetősége: Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt. fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a www.spuri-suli.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesd a változásokat.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabály: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok: A beiratkozás, szerződéskötés és ügykezelés során veled kapcsolatos adatokat kérünk Tőled annak érdekében, hogy szerződő félként szerződést köthessünk Veled, valamint iskolánk eleget tudjon tenni a 24/2005. (IV. 21.) „GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól” szóló jogszabály rendelkezéseinek. A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbiakban kerül bemutatásra: Az adatkezelés megnevezése és célja: Szerződéskötés, ügykezelés, képzőszervre vonatkozó jogszabályoknak történő megfelelés Az adatkezelés jogalapjai: GPDR 6. cikk (1) b) – az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges GPDR 6. cikk (1) c) – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A kezelt adatok köre: teljes név, születési név, születési dátum, anyja neve, e-mail cím, lakcím, telefonszám, személyi igazolvány szám, orvosi alkalmassági érvényessége, meglévő vezető engedélyen szereplő adatok (ha van). Az adatkezelés időtartama: Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, a képzési jogszabályokban leírtaknak megfelelően, ennek hiányában az adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a számlázáshoz szükséges adatokat az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az utolsó befizetéstől számított 8 év múlva töröljük. Adakezelésre jogosult személyek: A Ludman Fivérek Spuri-Suli Bt irodájában, munkaviszonyban tevékenykedő személyek: Hlavács Márta, Keléné Szabadffy Krisztina, Hegedűsné Kele Daniella, Ludman Lajos. Adatfeldolgozásra jogosultak: Innovációs és Technológiai Minisztérium – Nemzeti Közlekedési Hatóság, Kormányhivatal, mint vizsgáztatási hatóság, E-educatio Kft., mint az e-learninges tananyag szolgáltatója valamint a gyakorlati felkészítést végző szakoktatók. A fent megnevezett adatfeldolgozók a beiratkozásnál megadott valamennyi adathoz hozzáférnek. Adatkezelésért felelős személy: Ludman Lajos, , tel.szám: 30/944-7622 Adatbiztonsági intézkedések: Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését. A GDPR 21. cikkében meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a GDPR VIII. fejezetében meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR 16-21. cikkei tartalmazzák.

Jelentkezz még ma!

A KATEGÓRIA | A1 KATEGÓRIA | A2 KATEGÓRIA
AM KATEGÓRIA | A1/B KATEGÓRIA | B KATEGÓRIA | BATK KATEGÓRIA

 

Tovább a tanfolyamokhozTovább a kapcsolatokhoz